مدیریت HSEQ – شرکت نفت پترو گوهر فرا ساحل کیش

 • تلاش در راستای پیاده‌سازی استانداردها در قالب HSE-STANDARD-SYSTEMS
 • ارزیابی ریسک‌های کاری و بررسی جنبه‌های زیست محیطی
 • شناسايي و ارزیابی عوامل زيان‌آور محيط كار و ارائه طرح‌های پیشگیرانه در این خصوص
 • انجام ممیزی داخلی دکل‌های حفاری و سایت‌های عملیاتی بمنظور اطمینان از رعایت الزامات سیستم مدیریت یکپارچه
 • توسعه و پیاده سازی استانداردهای ISO 14001:2004،OHSAS 18001:2007
 • انجام معاینات بدو استخدام و معاینات ادواری پرسنل
 • تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز سایت های عملیاتی
 • نظارت بر کیفیت غذا (مواد اولیه، نگهداری، طبخ، سرو و . . . )
 • اجرای طرح تفکیک زباله ها
 • سنجش کیفیت آب مصرفی
 • بهداشت اماکن شامل نظارت بر شستشو ، نظافت، ضدعفونی و . . .
 • تشکیل پرونده سلامت پرسنل
 • انجام مانورهای مختلف جهت آمادگی واکنش در شرایط اضطراری
 • مطالعه حوادث و بررسی نحوه پیدایش آنها برای جلوگیری از وقوع مجدد
 • انجام بازرسي‌هاي ايمني دوره‌اي و سر زده از دستگاه‌هاي حفاري بر اساس چك ليستهاي به روز، بمنظور شناسايي نقاط خطر و انجام اقدامات پيشگيرانه جهت ارتقاء كيفي شاخص‌هاي ايمني، بهينه‌سازي و ايجاد شرايط مطلوب محيط كار، پيشگيري از وقوع حوادث احتمالي، كاهش
 • هزينه‌ها و كسب اعتبار و رضايت مندي مشتريان.
 • الزام و انجام Safety Briefing در كليه دستگاههاي حفاري.
 • انجام ارزيابي و مديريت ريسك (Risk Assessment & Management) بمنظور شناسايي خطرات، حذف، كاهش و كنترل آنها.
 • تهيه طرح واكنش در شرايط اضطراري ERP
 • استقرار سیستم Permit To Work
 • رعایت کلیه استاندارهای بین‌المللی از جمله استانداردهای API، NFPA، ASME،BS ، ANSI، OSHA و همچنین کد‌های ابلاغ شده توسط سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)،SOLAS و مارپل)
 • مديريت پسماند دستگاه‌هاي حفاري

* بازيافت سیال حفاري و استفاده مجدد از آن

* استقرار سيستم جمع‌آوري و تفکیک زباله‌ها در دستگاه‌هاي حفاري دريايي و ارسال آن‌ها به خشكي جهت امحا و يا بازيافت زباله‌ها

 • مديريت پساب و سيستم های تصفيه فاضلاب دستگاه هاي حفاري

* جمع‌آوری، تصفيه و گندزدايي تمامي پساب‌ها و فاضلاب‌هاي بهداشتي سكو در دستگاه Sewage Treatment  و تخلیه‌ی استاندارد و ایمن آن‌ها به دریا

* كنترل آب‌هاي سطحي عرشه سكو (Slug System) و آب‌هاي آلوده به روغن موتورخانه‌ها و طبقات پايين سكو (Blige System)

* جمع‌آوری و کنترل روغن‌هاي مصرفي (Used Oil & Used Lubes) و همچون روغن مصرف شده توسط موتورها و نيز محلول مخلوط شده آب و روغن توسط كانال‌ها و و هدایت آن‌ها به دستگاهOily Water Separator . اين سيستم با جداسازي روغن و مواد نفتي مخلوط با آب از ورود اين آلاينده ها به دريا جلوگيري مي‌نمايد.

 • بازرسی تجهیزات،کالاها و رشته‌های حفاری
 • بازرسی از شناورهای تحت سرویس
 • ارزیابی کالیبراسیون گیج‌ها
 • نمونه‌گیری از سیالات حفاری و ارسال به آزمایشگاه جهت ارزیابی کیفی
 • ایجاد رویه نظارت بر تست و بازرسی کالاهای ساختی (ITP)

همواره تلاش شده است که از طریق آموزش، کارکنان را با خطرات حین کار و نحوه‌ی کنترل و دفع آن آشنا کنند تا بتوانند وظیفه‌ی محوله به آن‌ها را با حداقل ریسک HSE به انجام رسانند. در این راستا اقداماتی که در زمینه‌ی آموزش نفرات انجام شده است به شرح زیر می‌باشد:

 • دوره‌های آموزشی ایمنی برون سازمانی شامل: دوره‌ی ایمنی مقدماتی، چهارگانه BOSIET، HUET، HLO/VHF، Advance Fire Fighting، Coxswain، ایمنی بر روی دستگاه حفاری، HSE-MS و H2S که پس از برگزاری دوره‌ی آموزشی، برای نفرات حاضر در آن، گواهینامه معتبر پایان دوره آموزشی صادر می گردد.
 • آموزش‌های درون سازمانی شامل: آموزش بدو ورود پرسنل، آموزش قبل از کار (کوتاه مدت) TBM:TOLL BOX MEETING، آموزشH2S و آموزش واکنش در شرایط اضطراری
 • تهيه بروشورهای متنوع در زمينه‌هاي ايمني، بهداشت و زيست محيطي و توزيع در سطح سازمان جهت فرهنگ‌سازی در این راستا