فرصت های شغلی – شرکت نفت پترو گوهر فرا ساحل کیش

نام


وضعیت تاهل
 مجرد متاهل

کد ملی


تاریخ تولد (الزامی)


محل تولد


ملیت


تحصیلات دانشگاهی

مدرک تحصیلی
 لیسانس فوق لیسانس دکتری

رشته
سابقه کاری و تجربیات

تاریخ شروع


تاریخ خاتمه


آدرس پست الکترونیکی


آپلود [PDF]


captcha